La fe como valor cultural. In Episcopus: El bisbat de Vic i l’Església a Catalunya en el contest europeu

La fe como valor cultural. In Episcopus: El bisbat de Vic i l’Església a Catalunya en el contest europeu. Ed. a cura de Carme Sanmartí Roset e Marc Sureda i Jubany. Vic: Bisbat de Vic, 2021, pp. 17-32